kptny

ਪੀਵੀਸੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਾਈਨ

 • ਪੀਵੀਸੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ

  ਪੀਵੀਸੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ

  ਮਾਡਲ ਨੰ.: PVCPR-C51, PVCPR-C55, PVCPR-C65

   

  ਜਾਣ-ਪਛਾਣ:

  *ਪੀਵੀਸੀ ਪਾਈਪ/ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀਵੀਸੀ ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪੀਵੀਸੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।